zaterdag , 11 juli 2020

Milieu ( MOS )

Wat is MOS?

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen!
MOS staat voor Milieuzorg Op School.
MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school.
Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Wie werkt het uit?

“MOS is cool.” Een milieuzorgsysteem op school is een

You know that you can count on us to do that for you personally. If you’re bored of finishing write my essay online Distinctive process which could be in comparison to a masterpiece creation. Although there are lots of approaches to write an effective

geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken.
Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school.
MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning.
De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.
Onze school heeft een “MOS-actieplan” gemaakt om milieuzorg in je school in te voeren.
MOS gaat niet om zo maar wat lukrake acties.
Het actieplan helpt om het project planmatig vorm te geven en te laten groeien.

De school kiest telkens één of meer thema(‘s) / aandachtsveld(en)

 • afvalpreventie
 • energie
 • natuur op school
 • mobiliteit
 • water

Het MOS-logo

MOS-scholen kunnen een logo behalen.
Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert.
Onze school heeft de drie MOSlogo’s en een MOSvlag behaald!
milieuzorg op school

Voorbeelden van acties:

 • dikke truiendag
 • waterdagje
 • bloemen planten
 • kamerplanten
 • energie-inspecteurs
 • leerlingenraad
 • koesterboeren
 • week van het bos
 • mosschakels bezoeken
 • musical “ uit liefde voor de aardbol” gebracht
 • drinkfonteintjes
 • sorteren van afval
 • uitstappen naar Het Vinne
 • zwerfvuilacties
 • drinkbussen op school
 • project afval
 • project papier
 • insectentoren bouwen
 • bezoek aan het containerpark
 • wilgenhutten op de speelplaats
 • groene werkgroep op de speelplaats
 • beverklas
MOS logo