vrijdag , 5 juni 2020

Verkeer

Reeds verschillende jaren zetten we ons in voor duurzaam en veilig verkeer rond onze schoolpoort.
Bij deze projecten kunnen we op steun rekenen van de provincie Vlaams-Brabant.
De provincie Vlaams-Brabant kan een subsidie toekennen ter ondersteuning van je mobiliteitsproject.
Met de subsidie kan elke schoolvestiging investeren in eigen verkeerseducatief materiaal, loopfietsen, een schoolroutekaart, …
Ook een opwaardering van de fietsenstalling of de aankoop van kleurrijk straatmeubilair komen in aanmerking.

De voorbije jaren kregen we financiële steun bij de aankoop van onze verkeersmethode voor de lessen verkeersopvoeding in onze klassen, bij de aankoop van evenwichtsfietsen voor de kleuterschool, bij de aankoop van onze octopuspaal en de scholroutebordjes, bij de aankoop van schoolfietsen en lesmateriaal voor de kleuterschool, bij het uitwerken van een veilige schoolroute, …
Wij werden hiermee beloont door de provincie omdat onze school die op een gestructureerde manier werk maakt van veilige- en milieuvriendelijke mobiliteit.

 1. het project bevordert veilig en milieuvriendelijk verkeer
 2. de school zet een sensibiliseringsactie op en koppelt daar educatieve activiteiten aan.

Ieder schooljaar gaan we een stapje verder.
Hiervoor hebben we een verkeersactieplan opgesteld met volgden aandachtspunten:

 1. De verkeers- en mobiliteitseducatie werden op punt gesteld worden.
 2. De school levert inspanningen om het draagvlak voor het project te vergroten.
 3. De school maakt afspraken om van veilige en milieuvriendelijke mobiliteit een gewoonte te maken.

Enkele concrete voorbeelden:

 • Verschillende strapdagen
 • Fluodag
 • Wieltjesdag
 • helm op fluo top
 • Flitsteam
 • Parkeeracties
 • Snelheidsacties
 • Fietsexamen
 • Voetgangersexamen
 • Veilige schoolroute uitstippelen
 • Verkeerslessen in de klassen
 • Samenwerking met de politie
 • Verkeerspark
 • Uitstappen met de fiets
 • Fietscontrole
 • Verkeersweek
 • Sam de verkeersslang
 • Octopusplan
 • Loopfietsbrevet
 • Bronzen fietsbrevet
 • Zilveren fietsbrevet
 • Bronzen voetgangersbrevet
 • Zilveren voetgangersbrevet

Verkeers actieve school

Strapdag

Hieronder geven we een opsomming van enkele verkeersinitiatieven die we op onze school nemen.

verkeer op school 1

Fluovestjes voor iedereen:

Al onze leerlingen krijgen van de school een fluovestje.
Dit vestje moeten ze dragen wanneer ze van of naar school komen.
Tijdens schooluitstappen doen we ook deze fluovestjes aan.

Gordelcontrole aan de schoolpoort:

De leerlingen van het zesde leerjaar houden regelmatig gordelcontrole aan de schoolpoort.
Mensen en kinderen die geen gordel dragen krijgen een rode kaart en uitleg over verkeersveiligheid.
Mensen en kinderen die wel hun gordel dragen krijgen een groene kaart.
We houden ook ieder schooljaar een meetactie op school.
Hierbij meten we hoe groot ieder kind is en dan kleven we in zijn/haar agenda hoe hij/zij wettelijk vervoerd moet worden.
De kinderen tekenen op dat moment dan ook een beloofbrief!

Dag van de wieltjes:

Regelmatig houden we op onze school een dag van de wieltjes.
Die dag mogen alle leerlingen op wieltjes naar school komen.

Fietsexamen:

De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen theorie en praktijk lessen over fietsen in het verkeer.
Deze lessen worden in samenwerking met de lokale politie gegeven.
Op het einde wordt er dan een fietsexamen afgenomen waarbij de leerlingen individueel een route in Rummen moeten volgen.
Op belangrijke verkeerspunten staan dan juryleden die noteren of alles correct verlopen is.
Nadien krijgen de leerlingen die geslaagd zijn een fietsdiploma.
Met deze actie willen we onze leerlingen voorbereiden op het “met de fiets naar het middelbaar gaan”.

Voetgangersexamen:

De leerlingen van het vierde leerjaar krijgen theorie en praktijk lessen over hoe een voetganger zich verplaatst in het verkeer. Deze lessen worden in samenwerking met de politie gegeven. Op het einde  wordt er een voetgangersexamen afgenomen waarbij de leerlingen individueel een route in de schoolomgeving volgen. Op belangrijke verkeerspunten staan juryleden die noteren of alles correct verlopen is. Nadien krijgen de leerlingen die geslaagd zijn een voetgangersdiploma.

Evenwichtsfietsen in de kleuterschool:

De kleuters hebben elke dag de mogelijkheid om te fietsen op de kleuterspeelplaats.
We hebben hiervoor een 10 tal stevige fietsen.
Elke fiets is een ander model en zo proberen we hun vaardigheid met fietsen te vergoten.
We hebben eveneens vijf evenwichtsfietsen zonder pedalen.
Met deze fietsen leren de kleuters hun evenwicht te behouden en hierdoor leren ze vlotter op twee wielen te fietsen.

Sam de verkeersslang:

fiets

Ieder schooljaar doen we mee met Sam de verkeersslang.
Die week moedigen we onze leerlingen aan om nog maar op een duurzame manier naar school te komen.
We zijn er tot nu toe al ieder jaar in geslaagd ons percentage van leerlingen die op een duurzame manier naar school komen te verhogen.

Verkeerspark:

Op onze speelplaats is een permanent verkeerspark geschilderd waarop de kinderen iedere dag kunnen spelen.

Verkeersveiligheid aan de schoolpoort:

We hebben bij het bouwen bewust gekozen om een schoolstraat de knipooglaan” te maken. Dit is een zone waarin de ouders en kinderen rustig afscheid kunnen nemen of elkaar kunnen ontmoeten zonder gevaar van het verkeer.

Aandachtsborden in de knipooglaan: in deze laan hangen verkeersborden van Dick Bruna omhoog en liggen er ook stoeptegels van Dick Bruna. Deze bevatten allemaal boodschappen betreffende veiligheid in het verkeer.

Flitsacties:

Op regelmatige basis worden er flitsacties gehouden in de schoolomgeving. Er staan dan leerkrachten op de straat die aan de kinderen die een fluovestje aanhebben een beloning geven.

Schoolfietsen:

Onze lagere school heeft 20 schoolfietsen. Deze kunnen gebruikt worden voor uitstappen in de buurt.

De kleuterschool heeft aangepaste fietsen in de kleuterschool en ook evenwichtsfietsjes.

Verkeersweek:

Ieder jaar houden we op onze school een verkeersweek. Tijdens deze week geven we x-extra aandacht aan het verkeer.

De kleuterschool krijgt dan bezoek van een brandweerwagen, een ziekenwagen en een politiewagen.

Het eerste leerjaar gaat op bezoek bij de brandweer.

Het tweede leerjaar gaat op bezoek bij de politie.

Het derde leerjaar gaat op bezoek in het ziekenhuis.

Het vierde leerjaar krijgt een opleiding van voetgangers en neemt deel aan het voetgangersexamen.

Het vijfde leerjaar neemt deel aan de grote verkeerstoets.

Het zesde leerjaar krijgt een opleiding van fietsen in het verkeer en neemt deel aan het fietsexamen.