zaterdag , 11 juli 2020

Toeka

In september 2010 stond er op onze speelplaats en groot nest met een reuze-ei erin.
De kinderen hebben geholpen om dit ei uit te broeden en na een week werd onze vogel TOEKA geboren.
Een grote rode vogel met een blauw strikje.
toeka tekening

Toeka heeft iedere maand een moment dat hij langskomt op school.
Tijdens deze momenten vieren we steeds feest en geeft Toeka de kinderen opdrachten om uit te werken in de klas.
Toeka wil de sfeer, de veiligheid en het vertrouwen in elke klas en op elke school positief ondersteunen opdat de kinderen zich op sociaal emotioneel vlak optimaal kunnen ontwikkelen.
Doorheen verhalen en activiteiten ontdekken de kinderen zelf hoe ze samen aan een warme sfeer kunnen werken.
toeka foto

In de kleuterklassen is een kleine Toeka aanwezig.
Deze gaat ieder weekend mee logeren met een kleuter.
Het is de bedoeling dat de ouders dan een kort verslagje (eventueel met foto’s) in Toeka zijn dagboek schrijven.
’s Maandags wordt dit dan voorgelezen in de klas.

Anti-pestcontract

Ieder schooljaar maken we een nieuw anti-pest contract met de leerlingen op.
De leerlingen bepalen mee de afspraken die we op dit contract noteren.
Dit reuzencontract (wordt gemaakt door de leerlingen van het zesde leerjaar) wordt dan doorgegeven in onze school en ALLE leerlingen zetten hierop hun naam.
Daarna komt het in een gouden kader aan het raam te hangen!
In de klassen komt een klein exemplaar te hangen.

Stoeptegel

Deze is verwerkt in de speelplaats.
Dit is het teken dat we met z’n allen aan een school tegen pesten gaan werken.

Knuffeldag

We houden in onze school regelmatig knuffeldagen.
Op die dag delen we gratis knuffels uit!
We doen dit door onze “gratis knuffels-borden” tijdens de speeltijd boven te halen.
De kinderen lopen hiermee rond en geven elkaar spontaan een knuffel.
De borden gaan vlotjes door en dit gebeuren brengt steeds een gezellige sfeer op de speelplaats.