vrijdag , 24 januari 2020

Schoolbestuur

Ons schoolbestuur is

vzw KORZOStationsstraat 16 – 3440 Zoutleeuw

Ondernemingsnummer : 0410.414.621

Identificatienummer 6347/74

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 08/05/2006

Ledenlijst van schoolbestuur

De Raad van Bestuur van Schoolbestuur Sint-Paulus vzw is als volgt samengesteld:

  • Dhr. Patrick Vandewiele (voorzitter)
  • Dhr. Paul Cools
  • Mevr. Linda Van Herck
  • Mevr. Josette Ector
  • Mevr. Mia Hombroux
  • Dhr. Gunter Naets
  • Dhr. Willy Loosen
  • Dhr. Dirk Borghgraef
  • Dhr. André Tutenel
  • Dhr. Leopold Carmen

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.