vrijdag , 24 januari 2020

Opvang

Onze school werkt samen met de buitenschoolse kinderopvang “Kinderclub Schuifaf” van de gemeente.
De begeleidsters van deze opvang brengen de kinderen van de opvang ’s morgens naar de speelplaats en komen deze ook ’s avonds op de speelplaats ophalen.
We hebben de luxe dat Kinderclub Schuifaf aan de overzijde van onze school gelegen is.
Onder begeleiding van onze leerkrachten steken ze dan met z’n allen veilig de straat over.

Wij geven ook steeds onze verlofdagen en pedagogische studiedagen door aan de Kinderopvang, zij zorgen tijdens deze dagen dan ook voor opvang.
Voor of na een drukke schooldag willen kinderen zich eens goed kunnen uitleven…ze willen thuiskomen, zich ontspannen, creatief zijn of spelen met vrienden.
Daarvoor is er het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO).

KINDERCLUB SCHUIFAF
KETELSTRAAT 52
3454 RUMMEN
011/88.87.30
Openingsuren

Voorschools van 07.00 tot 08.50
Naschools van 16.05 tot 19.00
Vrijdag van 15.15 tot 19.00
Woensdagnamiddag van 12.00 tot 19.00

 

 

 

 

Tijdens schoolvrije dagen is er ook steeds naschoolse opvang voorzien.
De ouderbijdrage wordt berekend volgens de aanwezigheid van je kind.
Meer info over de opvang, de sociale tarieven , kortingstarieven, …, kan u terug vinden op de site www.geetbets.be.
U vindt daar het onthaalboekje van de opvang bij het item kinderen.