Inschrijvingen

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Capaciteit per klas: 24 leerlingen

Vrije plaatsen voor het schooljaar 2022-2023
Kleuterschool:
instapklas: geboortejaar 2020: 14 plaatsen
eerste kleuterklas: geboortejaar 2019: 3 plaatsen
tweede kleuterklas: geboortejaar 2018: 3 plaatsen
derde kleuterklas: geboortejaar 2017: 1 plaats

Lagere school:
1ste leerjaar: 0 plaatsen
2de leerjaar: 0 plaatsen
3de leerjaar: 4 plaatsen
4de leerjaar: 6 plaatsen
5de leerjaar: 0 plaatsen
6de leerjaar: 6 plaatsen

Kinderen die geboren zijn in 2020 kunnen ingeschreven worden, rekening houdend met onderstaande data:
van 7 februari tot 18 februari 2022: broers en zussen
van 21 februari tot 25 februari 2022: kinderen personeel
vanaf 7 maart 2022: vrije inschrijvingen