vrijdag , 5 juni 2020

Inschrijvingen

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Inschrijvingsperiode:
U kan, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar.