Inschrijvingen

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Kinderen die geboren zijn in 2022 kunnen reeds ingeschreven worden. Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen.