Inschrijvingen

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Capaciteit per klas (vanaf schooljaar 2020-2021): 24 leerlingen

Vrije plaatsen voor het schooljaar 2021-2022
Kleuterschool:
instapklas: geboortejaar 2019: 8 plaatsen
eerste kleuterklas: geboortejaar 2018: 5 plaatsen
tweede kleuterklas: geboortejaar 2017: 1 plaatsen
derde kleuterklas: geboortejaar 2016: 0 plaatsen

Lagere school:
1ste leerjaar: 0 plaatsen
2de leerjaar: 3 plaatsen
3de leerjaar: 5 plaatsen
4de leerjaar: 0 plaatsen
5de leerjaar: 5 plaatsen
6de leerjaar: 2 plaatsen

Kinderen die geboren zijn in 2019 kunnen ingeschreven worden, rekening houdend met onderstaande data:
van 1 februari tot 12 februari 2021: broers en zussen
van 22 februari tot 26 februari 2021: kinderen personeel
vanaf 1 maart 2021: iedereen