Goede afspraken

Veilig aan de schoolpoort

Voor de veiligheid van onze kinderen is er een slotje aan de poort geplaatst.
Mogen we u vragen om de poort steeds te sluiten!
Als u om de één of andere reden met uw kleuter te laat komt, is het noodzakelijk om uw kind naar het onthaal te brengen. (aanbellen aan de hoofdinkom!)

Veilig op de speelplaats

De ouders of grootouders brengen het kind tot aan de speelplaats.
Eens op de speelplaats blijven de kinderen op de speelplaats.
Alleen mits uitdrukkelijke toelating van de toezichthoudende leerkracht kan een kind de speelplaats verlaten.
Afhalen van de kinderen

’s Middags en ’s avonds verlaten de kinderen de school in rij onder toezicht van de leerkracht.
De ouders wachten in De Knipooglaan.
Een leerkracht begeleidt ’s middags en ’s avonds de kinderen die alleen naar huis gaan tot aan de straat en helpt bij het oversteken.
Kinderen die om 12.10 uur niet tijdig afgehaald worden, gaan naar de eetzaal.
Leerlingen die na schooltijd om 16 uur (vrijdag om 15.15 uur en woensdag om 12.00 uur) NIET afgehaald zijn, gaan naar de naschoolse opvang.
Kinderen die alleen naar huis mogen, brengen bij het begin van het schooljaar een schriftelijke toelating bij de directie binnen.

Leerlingen met de fiets

De leerlingen die met de fiets komen, plaatsen hun fiets in het fietsenrek in De Knipooglaan..
Bij het verlaten van onze school gaan zij hun fiets halen en verlaten De Knipooglaan via de fietsenpoort.
Vervolgens rijden ze rustig rechtstreeks naar huis.

Verkeersveiligheid

De onveilige situaties rond de school veroorzaken we grotendeels zelf.
We vragen daarom alle ouders om het verkeersreglement correct na te leven.

Tips om het verkeersveiliger rond onze school te maken:

 • We gebruiken de zebrapaden in de buurt van onze school.
 • We dragen onze fietshelm.
 • We passen de verkeersregels toe.
 • We hebben als ouder een voorbeeldfunctie te vervullen.
 • We zijn steeds rustig en vriendelijk.

Veiligheidsafspraken in de klas en in de gangen.

In elke klas hangen de richtlijnen om te evacueren.
Drie keer per jaar wordt er een evacuatieoefening gehouden.
De kinderen plaatsen hun boekentas ordelijk in de klas of in de gang.
De kinderen laten geen spullen rondslingeren in de klas.
De kinderen duwen niemand of laten niemand struikelen.
De leerlingen zijn rustig in de gang. Zij lopen zeker niet in de gang.

Zieke kinderen

Kinderen die tijdens de les ziek worden, gaan naar de directeur.
Indien het dringend is, worden de ouders en/of de dokter verwittigd.
Zieke kinderen worden best niet naar school gestuurd.

Omgangsvormen

Van de leerlingen wordt er verwacht dat ze respect hebben voor elkaar en voor elkaars bezittingen.
DE SCHOOL VERLANGT VAN DE KINDEREN EEN KEURIG TAALGEBRUIK.
Leerlingen, ouders, leerkrachten en directie begroeten elkaar op een beleefde manier.
Bovenstaande regels blijven van toepassing wanneer leerlingen deelnemen aan buiten- of naschoolse activiteiten.
GSM: deze zijn niet toegelaten in school.
Indien uw kind wegens uitzondering toch een GSM nodig heeft, dient die om 9 uur aan de leerkracht overhandigd te worden en krijgt hij/zij de GSM terug bij het einde van de schooltijd.

Kledij

Het kapsel en de kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn.
Voor de veiligheid van de kinderen worden grote oorbellen, scherpe sieraden en sierspelden niet toegestaan.
Voor de gymles dragen de kinderen aangepaste kledij: een school T-shirt en een zwarte short.
Gym en zwemkledij zijn degelijk getekend. (handdoeken ook)
Voor elke vakantie wordt het gympak mee naar huis genomen voor een wasbeurt.

Persoonlijke bezittingen

Verboden in het gebouw:

 • het gebruik van GSM.
  Indien een leerling een GSM nodig heeft voor of na schooltijd, vragen we deze ’s ochtends aan de leerkracht te geven en dan krijgt de leerling deze ’s avonds terug.

Verboden op de speelplaats en in het gebouw:

 • multimedia apparatuur
 • wapens en voorwerpen die als wapens kunnen gebruikt worden
 • juwelen (niet verzekerd)

Schoolmateriaal

De leerlingen dragen zorg voor de boeken en andere schoolmaterialen die ze ter beschikking krijgen.
Wij bevelen dan ook een degelijke schooltas aan.
Boekentasjes, jasjes en andere kledingstukken, vooral van de jongste kleuters, zou u best tekenen met de naam van uw kind.
We vragen ook eerbied voor de natuur en de beplantingen op school, voor de gebouwen en het meubilair.

Beschadigingen aan het schoolmateriaal worden aangerekend aan de ouders.

De schoolrekening

De leerkrachten noteren op een lijst de onkosten van uw kind.
Tweemaandelijks krijgt u dan een overschrijvingsformulier mee.
Mogen wij dan op uw medewerking rekenen om deze rekening dan zo vlug mogelijk te betalen (binnen de 14 dagen).
De prijzen voor de drank, het zwemmen, enz. vindt u in de schoolbrochure.

Snoepvrije school

Wij willen de kinderen gezond leren eten!
Zorg dus best voor een voedzaam tussendoortje: een stukje fruit, een koek, boterhammen, …
Woensdag is het fruitdag: dan brengen alle kinderen fruit mee als versnapering.

Snoep is verboden op onze school!

Verjaardagen

Elke jarige wordt in de klas gevierd en maandelijks met de hele school.
Een kleine traktatie voor de klasgenootjes is toegestaan (dit geldt niet in tijden van Corona).

Schoolreizen en leeruitstappen

Via Gimme (mailbox van de ouders) worden de ouders op de hoogte gehouden i.v.m. de schoolreizen en de leeruitstappen.
Wie een ernstige reden heeft om aan deze activiteiten niet deel te nemen, bespreekt dit vooraf met de directeur.