Goede afspraken

Op school zijn we met veel kinderen. We willen dat het er ordelijk en netjes aan toe gaat zodat we goed kunnen studeren en prettig kunnen samenwerken en spelen. Daarom maken we afspraken. Hier houdt iedereen zich aan. Zo wordt het voor iedereen fijn op onze school.

We starten de dag goed

We volgen de kortste of de veiligste weg naar school en komen niet voor 8.30u toe.
We zijn steeds tijdig op school, voor het belsignaal. 
Met de fiets? Deze kunnen we ordelijk parkeren in de fietsenstalling in de Knipooglaan. Indien mogelijk gaat de fiets op slot.
Onze ouders mogen ons tot aan de Kus- en Knuffelzone brengen aan de schoolpoort. Eens op de speelplaats, blijven we op de speelplaats. 
Boekentassen worden op de afgesproken plaats gezet.
Bij het belsignaal stoppen we het spel en gaan we rustig in onze klasrij staan. In de rij is het stil.
Jas, fluohesje, muts, sjaal en handschoenen hangen we ordelijk aan de kapstok in de gang.

Veilig aan de schoolpoort

Voor de veiligheid van onze kinderen is er een slot aan de poort geplaatst. Indien jullie om de één of andere reden te laat komen, is het noodzakelijk om aan te bellen aan de hoofdingang.

Spelen op de speelplaats

We spelen enkel op de speelplaats, het grasplein of het voetbalplein.
Bij regenweer spelen we onder het afdak.
We spelen alleen in de zandbak, op het grasplein en op het voetbalveld als het droog is.
Op de klimmuur klimmen we om beurten en steeds van links naar rechts.
Op glijbanen glijden we allemaal in dezelfde richting.
Niemand blijft zonder toestemming in de klas tijdens de speeltijd.
We spelen niet ruw. Stampen en slaan horen hier dus niet bij. Iedereen mag mee spelen!
We houden ons aan de speelplaatsafspraken.
We beschadigen geen bomen, planten, banken of speeltuigen.
Wanneer er toch iets beschadigd is, melden we dit zo vlug mogelijk aan een leerkracht die toezicht houdt.
De toiletruimte is geen speelplaats, na het toiletbezoek gaan we weer naar buiten.
Elektronisch speelgoed zoals computerspelletjes of namaakwapens horen niet thuis op onze school.
Afval gooien we in de juiste vuilbak.

Winterpret

Sneeuwballen gooien mag, mits toestemming van de toezichthoudende leerkracht en op de afgesproken plaats. We gooien nooit sneeuwballen naar het hoofd. We stoppen ook geen sneeuwballen in andermans kleren.

In de eetzaal

Wij denken aan het milieu: mijn boterhammen zitten in een brooddoos. Hierop staat mijn naam geschreven.
We brengen alleen gezonde versnaperingen mee.
Onze brooddoos blijft dicht tot na het gebed.
We eten in stilte.

Omgangsvormen

We groeten volwassenen, kinderen, leerkrachten en directie op een beleefde en spontane manier. We antwoorden steeds met twee woorden.
Aan de deur, poort,.. verlenen we steeds voorrang aan ouders, bezoekers, leerkrachten en directie.
Eerlijkheid en behulpzaamheid worden erg gewaardeerd op onze school.
In de klas doen we ons best om flink mee te werken.
We hebben respect voor elkaar en elkaars spullen.
We hebben een keurig taalgebruik.

Turnles en zwemmen

Voor de turnles dragen we gepaste kledij: een T-shirt van de school, een zwarte short en gepast schoeisel. Onze kledij zit in onze turnzak. Deze kledij en turnzak is duidelijk getekend met onze naam (handdoeken ook).
Voor elke vakantie nemen we onze turnkledij mee naar huis voor een wasbeurt.
Indien we meer dan één keer niet mogen deelnemen aan de turn- of zwemles, bezorgen we een doktersattest aan de leerkracht.
We eten of drinken niets in de bus van en naar het zwembad.
In het zwembad houden we ons aan het reglement.
We maken geen gebruik van de automaten met snoepgoed.

Schoolmateriaal

We dragen zorg voor al het schoolmateriaal (banken, boeken,…) dat we mogen gebruiken.
Bij aangerichte schade zullen de kosten aangerekend worden om het materiaal te herstellen of te vervangen.

Weer naar huis

’s Middags en ’s avonds verlaten we de school in rij onder toezicht van de leerkracht. Na toestemming van de leerkracht, mogen we naar mama, papa, oma, opa,… gaan.
Als we met de fiets naar huis gaan, wachten we in de rij van de fietsers.
De fietsers mogen na toestemming van de leerkracht hun fiets halen en verlaten de Knipooglaan via de fietsenpoort. Vervolgens rijden ze rustig rechtstreeks naar huis.
Als we na schooltijd niet worden afgehaald, gaan we naar de rij van de opvang.
De ouders wachten in de Knipooglaan.
Wie na schooltijd om 16 uur (vrijdag om 15.15 uur en woensdag om 12.00 uur) NIET afgehaald is, gaat mee met de naschoolse opvang.
Kinderen die alleen naar huis mogen, brengen bij het begin van het schooljaar een schriftelijke toelating bij de directie binnen.

Verkeersveiligheid

De onveilige situaties rond de school veroorzaken we grotendeels zelf.
We vragen daarom alle ouders om het verkeersreglement correct na te leven. Ouders hebben een voorbeeldfunctie.

Tips om het verkeersveiliger rond onze school te maken:
– We gebruiken de verkeerslichten aan onze school, we wachten met oversteken tot het groen wordt.
– We gebruiken de zebrapaden in de buurt van onze school.
– We dragen onze fietshelm.
– We passen de verkeersregels toe.
– We zijn steeds rustig en vriendelijk.

Veiligheidsafspraken in de klas en in de gangen.

In elke klas hangen de richtlijnen om te evacueren.
Drie keer per jaar wordt er een evacuatieoefening gehouden.
We plaatsen onze boekentas ordelijk in de klas of in de gang.
We laten geen spullen rondslingeren in de klas of in de gang.
We duwen niemand of laten niemand struikelen.
We zijn rustig in de gang. We lopen zeker niet in de gang.
Op de trap lopen we steeds aan de rechterkant.

Zieke kinderen

Kinderen die tijdens de les ziek worden, gaan naar de directeur.
Indien het dringend is, worden de ouders en/of de dokter verwittigd.
Zieke kinderen worden best niet naar school gestuurd.

Kledij

Ons kapsel en onze kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn.
Voor onze veiligheid zijn grote oorbellen, scherpe sieraden en sierspelden niet toegestaan.

Persoonlijke bezittingen

Verboden in het gebouw:

  • het gebruik van gsm
    Indien een leerling een gsm nodig heeft voor of na schooltijd, blijft deze in de boekentas zitten doorheen de lesdag.

Verboden op de speelplaats en in het gebouw:

  • multimedia apparatuur
  • wapens en voorwerpen die als wapens kunnen gebruikt worden
  • juwelen (niet verzekerd)

De schoolrekening

De leerkrachten noteren op een lijst de onkosten van de kinderen.
Tweemaandelijks krijgen de ouders een overschrijvingsformulier mee. We rekenen op jullie medewerking om deze rekening zo vlug mogelijk te betalen (binnen de 14 dagen).

Snoepvrije school

Wij willen de kinderen gezond leren eten! Zorg dus best voor een voedzaam tussendoortje: een stukje fruit, een koek, boterhammen, …
Woensdag is het fruitdag: dan brengen alle kinderen fruit mee als versnapering.

Snoep is verboden op onze school!

Verjaardagen

Elke jarige wordt in de klas gevierd en maandelijks met de hele school.
Een kleine traktatie voor de klasgenootjes is toegestaan (dit geldt niet in tijden van Corona!).

Schoolreizen en leeruitstappen

Via Gimme worden de ouders op de hoogte gehouden i.v.m. de schoolreizen, activiteiten en leeruitstappen.
Wie een ernstige reden heeft om aan deze activiteiten niet deel te nemen, bespreekt dit vooraf met de directeur.