Zorg op school

Wij streven in onze school naar zorg voor alle leerlingen. We zorgen ervoor dat alle leerlingen zich goed voelen op school en in de klas door initiatieven met de ganse school te nemen:

  • kindvolgsysteem en leerlingvolgsysteem
  • werken rond sociale vaardigheden zoals jaarthema, complimentendag, jarigen vieren,…
  • differentiatie
  • drempelverlaging bij de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar
  • drempelverlaging bij de overgang van het zesde leerjaar naar het secundair
  • aandacht voor het welbevinden en betrokkenheid van elk kind
  • zelfstandige werkvormen zoals hoekenwerk en contractwerk
  • peer tutoring zoals tandemlezen

Naast deze brede basiszorg voor elk kind, biedt de school via een handelingsgerichte werking en verhoogde zorg en uitgebreide zorg aan de leerlingen die nood hebben aan bijzondere ondersteuning of een leerstoornis hebben. Wij zorgen als school voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (begeleidingsdecreet).

De zorgcoördinator is de draaischijf van het zorgteam. Zij coördineert alle zorgactiviteiten en coacht waar nodig. Ze werkt zowel op het niveau van de school, de leerkrachten als op het niveau van het kind.

Geef kinderen ruimte en tijd om zich te ontwikkelen! Wij kunnen van uw kinderen geen sterren maken. Wij proberen elk kind, elke dag eventjes te laten schitteren. In de dingen waarin ze goed zijn!